Św. Rochu - módl się za nami. Odpust parafialny

Święty Rochu, wielki miłością Boga i bliźniego nasz Patronie, wyjednaj nam, prosimy, taką miłość braci naszych, jaką było przepełnione serce Twoje, abyśmy tworząc tutaj na ziemi jedną, kochającą się w Chrystusie rodzinę, zasłużyli kiedyś z Tobą razem chwalić Pana nad Pany w ojczyźnie  niebieskiej. Amen
 

Sobota 16 sierpnia 2014 godz. 18.00 - Msza św. za zmarłych parafian, którzy odeszli do Pana w ostatnim roku. Zwyczajem lat ubiegłych rodziny zmarłych przynoszą na tę Mszę św. zapalone znicze.

Niedziela 17 sierpnia 2014 - godz. 12.30 - Uroczysta suma odpustowaOłtarz św. Rocha w kościele konkatedralnym (Fot. Archiwum parafii)


   Obraz św. Rocha w ołtarzu bocznym. Autor ks. S. Retke, 1906 r. (Fot. Archiwum parafii)