Jan Paweł II - Świętymi bądźcie. Dzień Papieski

Zbliża się XIV Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie.  Już 12 października podejmiemy refleksję nad tematem świętości w świetle nauczania naszego Wielkiego Rodaka. W roku kanonizacji nauka Świętego i przykład jego życia przemawiać będą do nas szczególnie silnie, czyniąc ten Dzień Papieski  wyjątkowym.

Tradycyjnie  łączyć się będziemy duchowo z Ojcem Świętym. W tym roku nasza modlitwa wesprze papieża Franciszka w jego trosce o Kościół, świat i każdego człowieka. Msze święte, nabożeństwa i czuwania modlitewne w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, połączone z medytacją i refleksją nad tekstami św. Jana Pawła II stanowią osnowę duchową tego wydarzenia. Z tej okazji odbywać się będą także seminaria naukowe, panele dyskusyjne, koncerty oraz liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Istotnym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest jego wymiar charytatywny. Corocznie organizowana zbiórka pieniędzy jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi. Środki zebrane podczas zbiórki zasilą fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierającej aktualnie 2500 młodych, zdolnych ludzi, pochodzących z niezamożnych rodzin, z wiosek i niewielkich miast. Fundacja umożliwia swoim podopiecznym rozwijanie talentów i zdobywanie wymarzonego wykształcenia w najlepszych placówkach w Polsce. Przykościelna i publiczna kwesta na stypendia edukacyjne jest realizacją papieskiego wołania o nową wyobraźnię miłosierdzia. 


Źródło: www.dzielo.pl

 

Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza na Koncert z okazji Dnia Papieskiego
z udziałem zespołu Trebunie Tutki oraz muzyków symfonicznych.
Koncert odbędzie się w niedzielę (12 października) o godz. 18.30 w naszej konkatedrze.