Program patriotyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego

Narodowe Święto Niepodległości
Dn. 15.11.2015 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego zaprezentowali  refleksyjny  program patriotyczny, który  przygotowany został  pod kierunkiem pani Maryli Bielińskiej i pani Danuty Leoniec.
W roli narratorów, którzy zachęcali do refleksji nad przemijaniem, opowiadali  o latach niewoli i radosnych chwilach odzyskania niepodległości wystąpili Natalia Benedykciuk i Jakub Maksymiak. Narrację uzupełniała recytacja patriotycznych wierszy w wykonaniu  Filipa Czeryny, Julii Horowicz,  Gabrieli Krakowskiej, Karoliny Królikowskiej, Kamila Laskowskiego, Pauliny Leoniec,  Anny Smuniewskiej, Piotra Wincenciaka  oraz prezentacja multimedialna . Poruszające pieśni patriotyczne  wykonali soliści:  Anna Garczyńska, Paulina Gryz, Paulina Leoniec,  Aleksandra Lusińska, Olga Kowalska, Karolina Królikowska,  Piotr Sobolewski, Daria Tararuj, Patrycja Zawadzka oraz  chór szkolny pod kierunkiem pana Michała Soszki.  Na skrzypcach akompaniował  Piotr Wincenciak,  a na werblach Piotr Sobolewski.  Młodzież w bardzo dojrzały sposób pokazała polską drogę do wolności … historię  powstań narodowych,  zmagania  z rusyfikacją i germanizacją,  walkę narodu polskiego w czasie I wojny światowej.  Patriotyczny charakter uroczystości podkreślała bardzo symboliczna dekoracja  wykonana pod kierunkiem pani  Małgorzaty Świsłowskiej .
 Uczniowie PG Nr 1 przygotowali także oprawę mszy świętej.  W nabożeństwie  uczestniczyło wielu członków rodzin uczniów występujących w akademii  –  rodzice, dziadkowie,  rodzeństwo.  Starsze i  młodsze pokolenie wspólnie przeżywało  podniosłe chwile  odzyskania niepodległości.
 
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015
Program patriotyczny - 15.11.2015