Adwent 2015

Konkatedra - dekoracja adwentowa 2014
Adwent to okres liturgiczny przygotowujący wiernych do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa adventus, oznaczającego - przyjście. Okres ten trwa cztery tygodnie i podzielony jest na dwa etapy.
Pierwszy trwający do 16 grudnia, to czas, w któym  kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów, a drugi to bezpośrednie przygotowanie do Narodzenia Pańskiego, czyli pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię.

Adwent 2015 roku rozpoczyna się pod hasłem Nowe życie w Chrystusie​ i naznaczny jest ważnymi wydarzeniami dla Kościoła powszechnego i dla Kościoła w Polsce. Rozpoczniemy bowiem obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski, a 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Ojciec Święty Franciszek gestem otwarcia Drzwi Bazyliki św. Piotra w Rzymie otworzy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.​
 

Wiecej o adwencie: www.brewiarz.katolik.pl
Inaguracja obchodów 1050 lecia Chrztu Polski w Diecezji Drohiczyńskiej: www.drohiczynska.pl​
​Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia: www.radiomaryja.pl