Apel do Szkolnych Kół Caritas, Dyrektorów szkół, uczniów, nauczycieli i wychowawców.

W związku z wojną w Ukrainie i coraz większą liczbą osób potrzebujących pomocy, także uchodźców, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zwraca się z prośbą o włączenie się w działania pomocowe.


Ze względu na liczne ograniczenia i ogrom przeprowadzanych zbiórek potrzeba roztropności, dlatego przede wszystkim prosimy o:
-zbiórki środków finansowych poprzez stronę www.drohiczyn.caritas.pl
-wpłaty na specjalne konto: 74 9221 0000 0029 8234 2000 0210 z dopiskiem UKRAINA
-zbiórki materialne: koce, śpiwory, ręczniki (tylko nowe!), środki czystości, środki higieniczne szczególnie dla dzieci, pampersy, żywność (najlepiej konserwy, dżemy, gotowe dania, puszki z warzywami, owocami, z długimi terminami ważności w trwałych opakowaniach), art. szkolne, papiernicze, słodycze, środki opatrunkowe.
Zebrane produkty można przekazywać bezpośrednio do Caritas w Sokołowie P.(ul. Lipowa 84, kom. 608 380 371), do WTZ w Bielsku P. (ul. Żwirki i Wigury 4, kom. 533 177 133) lub po telefonicznym ustaleniu w inny sposób.
Wspólnie włączmy się w pomoc charytatywną jednocześnie przygotowując się na długotrwałe działania w miarę potrzeb i rozwoju sytuacji w Ukrainie. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i współpracę.
                                                                                               Ks. Łukasz Gołębiewski
                                                                       Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej