Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Prostyni

W niedzielę 28 lipca 2019 r. w sanktuarium w Prostyni odbędzie się kolejna Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin
 

Program spotkania: 

10.30         Różaniec za małżonków
11.00         Konferencja nt. „Sakrament małżeństwa widziany oczyma duszpasterza i prawnika w dobie narastających rozwodów" - ks. kan. dr Piotr Arbaszewski, mec. Monika Sęk-Jasińska
12.00         Suma odpustowa pod przewod.nictwem ks. bpa Piotra Sawczuka
13.30         Agapa
15.00         Droga Krzyżowa w intencji daru potomstwa na Kalwarii Prostyńskiej

Wydział Duszpasterstwa Rodzin