DUCHOWA ŁĄCZNOŚĆ Z FATIMĄ

Świadomość tego, co dzieje się wokół nas; wojny, zabójstwa chrześcijan, profanacje obiektów sakralnych, nie jest obojętna nikomu. Patrząc na to zło, zapewne wielu z nas częściej myśli o prośbach Matki Bożej skierowanych do fatimskich dzieci, Potrzeba tylko, by wszyscy wzięli je sobie do serca i czynili starania, „by Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.


Po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej, Sekretariat Fatimski zainicjował Krucjatę w tej Intencji, a celem jest zjednoczenie całej Polski oraz świata przy Niepokalanym Sercu Maryi i wypełnienie zobowiązań wynikających z aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi zarówno w 1946 r., jak również w 2017 r. Bardzo mocno było to akcentowane przez Episkopat Polski; „by nie być biernym, lecz czynnym uczestnikiem Orędzia. A ma to miejsce wówczas, gdy podejmujemy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca”.
Dla włączających się, została przez Sekretariat Fatimski założona Księga Krucjaty Jednej Intencji. Przynależenie do Krucjaty nie nakłada na członków dodatkowych zobowiązań. Wystarczy nosić w sercu Intencję i wykorzystując okazje, czynić wiele dobra. Członkowie Kół Różańcowych naszej diecezji zostali wpisani pod poz. 633. Za podejmujących Intencję Sekretariat Fatimski modli się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ponadto, jest odprawiana Msza św. podczas corocznej pielgrzymki do Fatimy.
W br. będzie to 25 lipca o godz. 16.00 oraz w dniach 26 i 27 lipca w Sanktuarium w Fatimie o godz. 7.00.  W środę 27 lipca, w czasie Mszy św., imiona wpisanych do Księgi Krucjaty zostaną złożone pod figurą Matki Bożej w kaplicy objawień. Do duchowego łączenia się w modlitwie zaproszeni są wszyscy chętni, szczególnie 26 i 27 lipca o godz. 7.00 – kiedy będzie możliwa łączność dzięki transmisji video.
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Przewoźnik Renata