Dzieci Komunijne Dzieciom Misji

Jest to akcja proponowana przez Papieskie Dzieła Misyjne niemal od momentu ich powstania. Z historycznych dokumentów wiemy, że w początkach Dzieła Dziecięctwa Misyjnego (dzisiaj pod nazwą Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci) to właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej dzieci włączały się w działalność Dzieła. Istnieją potwierdzone dane, że było tak nawet w przypadku św. Teresy z Lisieux i to właśnie stąd wzięła się jej duchowość „małej drogi” i umiłowanie misji.


We wtorek, w Dniu Misyjnym w Białym Tygodniu, przygotowaliśmy w kościele misyjną dekorację, ks. Grzegorz przybliżył dzieciom tematykę misyjną, w modlitwie powszechnej w szczególny sposób pamiętaliśmy o misjach, w procesji z darami dzieci przyniosły swoje ofiary w kopertach „Mój dar dla dzieci w krajach misyjnych”. Poprzez włączenie się w akcję „Dzieci komunijne dzieciom misji” dzieci pierwszokomunijne tworzą łańcuch solidarności z dziećmi całego świata. Pomagają Ojcu Świętemu w ewangelizacji świata poprzez konkretną pomoc misjonarzom i swoim rówieśnikom krajach, gdzie dzieci albo jeszcze wcale nie znają Chrystusa, albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do wzrostu i rozwoju.