INTENCJE MODLITWENE DLA CZŁONKÓW ŻYWEGO I NIEUSTAJĄCEGO RÓŻAŃCA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Październik 2021
1. O siły duchowe i fizyczne dla pracujących na Misjach.
2. O wytrwanie w powołaniu przez kapłanów i osoby konsekrowane.
3. Aby modlitwa różańcowa stawała się codzienną modlitwą w naszych rodzinach.
4. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
Listopad 2021
1. O zachowanie wartości chrześcijańskich przez Polaków.
2. O wieczny pokój dla zmarłych biskupów, kapłanów oraz członków Żywego Różańca.
3. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
Grudzień 2021
1. O pojednanie zwaśnionych osób w naszych rodzinach i sąsiedztwach.
2. O przemianę serc dla nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii.
3. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
Styczeń 2022
1.O błogosławieństwo Boże dla papieża Franciszka, biskupa Piotra
i kapłanów naszej diecezji.
2. O światło dla błądzących i zagubionych w wierze Polaków. 3. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
Luty 2022
1. O dar cierpliwego znoszenia cierpienia dla chorych i ich opiekunów.
2. O godne miejsce dla Krzyża św. w obiektach użyteczności publicznej.
3. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.
Marzec 2022
1. O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników.
2. O gorliwość i wytrwanie w posłudze dla wszystkich
posłanych do głoszenia Słowa Bożego.
3. O ochronę życia poczętego i błogosławieństwo Boże
dla oczekujących potomstwa.