Niedziela Misyjna 24 października 2021

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Tak zatytułowane jest orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w najbliższą niedzielę 24 października. W czwartek rano, 21 października w Watykanie odbyła się konferencja prasowa z okazji prezentacji Światowego Dnia Misyjnego. Pragnę przedstawić kilka myśli kardynała Louis Antonio Tagle prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów, które wypowiedział podczas tego wydarzenia
„Misjonarze są inspirowani miłością Boga do wyjścia z siebie, ze swoich lęków i trosk, aby dotrzeć do wszystkich narodów, zarówno geograficznych, jak i egzystencjalnych. Ojciec Święty przypomina nam, że nie możemy zatrzymać Pana dla siebie, ale musimy się nim dzielić. Tak powiedzieli apostołowie. Musimy dzielić się Panem”.Kardynał podkreślił, jak ważna jest wiara, która „jest nam dana jako dar od Pana, nie po to, abyśmy ją zatrzymali, ale po to, abyśmy się nią dzielili. Im bardziej dzielimy się darem Pana Jezusa, tym głębsza staje się nasza wiara”. Stąd wezwanie do modlitwy: „przede wszystkim trzeba się modlić, ponieważ wiara jest darem Ducha Świętego. Każdy ma swoje własne doświadczenie Boga, ale prawdziwym zadaniem jest dzielenie się tym doświadczeniem”. Czyniąc to, wszyscy muszą kierować się „współczuciem i nadzieją”.
Ponadto, komentując przesłanie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, kardynał Tagle przytoczył epizod Piotra i Jana, opowiedziany w Dziejach Apostolskich, w świetle którego można zapytać: na czym polega tajemnica gorliwości misyjnej apostołów? „To doświadczenie miłości Boga w Chrystusie. Żyli przyjaźnią z Panem Jezusem, słuchali Jego błogosławieństw, widzieli, jak Pan Jezus dzieli się swoim życiem z ubogimi i chorymi. Głębokie doświadczenie Pana Jezusa prowadzi do „stanu misji” w tej misji, która jest wyrazem wdzięczności, a nie ciężarem, a nawet nie jest zwykłym aktem funkcjonalnym czy pragmatycznym. Jest to wyraz radości i wdzięczności Bogu za cudowne rzeczy, które dla nas uczynił. Apostołowie, którzy to wszystko widzieli i przeżyli, są misjonarzami współczucia i nadziei, karmiącymi się wdzięcznością”.
Odnosząc się zatem do wyzwań misyjnych w świecie i współczesnym społeczeństwie, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów zauważył, że „jak mówi Ojciec Święty, spotkanie z Chrystusem i Jego Ewangelią rodzi otwartość i komunię wobec bliźniego: doświadczenie Chrystusa nie buduje murów, oddzielających nas od innych, ale popycha nas ku innym z radością, nie jako zdobywców w sensie triumfalistycznym, ale w sensie dzielenia się dobrem tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy, przeżyliśmy. Musimy odzyskać ten aspekt: ​​misja jest w sercu każdego z nas, każdy ochrzczony jest misjonarzem królestwa Bożego, misja jest wezwaniem dla wszystkich ochrzczonych».
Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów wyjaśnił, że „przede wszystkim trzeba się modlić, ponieważ wiara jest darem Ducha Świętego. Ewangelia uczy nas kochać, nawet w małych codziennych gestach i małych rzeczach. Drobnych gestów miłości nie należy umniejszać, prosty gest miłości ewangelizuje”.
Na podstawie: https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-10/quo-240/per-evangelizzare-basta-anche-un-piccolo-gesto-d-amore.html
 
Światowy Dzień Misyjny obchodzony jest od 1926 r., kiedy papież Pius XI na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary ogłosił „Dzień Modlitwy i upowszechnienia idei misyjnej”. Jest to dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Angażuje wszystkich katolików do współpracy misyjnej przez modlitwę i składanie ofiar na rzecz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W tym roku będzie obchodzony po raz 95. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny.
Niech Jego miłość współczucia rozbudzi także nasze serce i sprawi, że wszyscy staniemy się uczniami misyjnymi. Niech Maryja, pierwsza uczennica-misjonarka, sprawi, aby we wszystkich ochrzczonych wzrastało pragnienie bycia solą i światłem na naszych ziemiach (por. Mt 5, 13-14). Niech te słowa papieża Franciszka, które kończą tegoroczne orędzie, będą dla nas wszystkich inspiracją i drogowskazem w naszej animacji misyjnej. Za wszelkie ofiary duchowe i materialne na rzecz misji składam serdeczne Bóg zapłać!
 
 
ks. Mirosław Puchacz
delegat Biskupa Drohiczyńskiego ds. misji