PAŻDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCOWYM

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Jest uznawana za niezrównany sposób przeżywania wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy w różańcowych rozważaniach po drogach tajemnic naszego odkupienia. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach w naszej świątyni: dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.00; dla wszystkich codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 (w niedziele po Mszy św. o godz. 16.00)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ

 

Modlitwa różańcowa była szczególnie bliska św. Janowi Pawłowi II, który powiedział: „Jeśli pragniecie przez kilka chwil być bliscy sercu Papieża, łączmy się w modlitwie różańcowej, w której polecam was wszystkich Maryi Pannie; pragnąłbym, byście wy również mnie polecali Jej w ten sposób. ”Papież Pius IX zapytany, jaki jest największy skarb Kościoła, wyciągnął z kieszeni różaniec i powiedział: „Oto jest największy skarb Kościoła!”