Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Z modlitwą na ustach i radością w sercu, 9 września sprzed sokołowskiej konkatedry wyruszyliśmy na 2-dniową pielgrzymkę. Podstawowym celem uczestników było nawiedzenie i modlitwa w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie. Jednak w drodze nawiedziliśmy Bazylikę Zwiastowania NMP w Pułtusku. W świątyni znajduje się ołtarz główny z XVIII w. z obrazem Zwiastowania NMP i 14 bocznych z obrazami z XVII-XVIII w. Kolejny przystanek Mława – kościół pw. Św. Trójcy. W ołtarzu głównym obraz Trójcy Świętej, na mensie ołtarza tabernakulum z bogatą barokową dekoracją sprzed pożaru kościoła w 1692 r., w części prawego ołtarza, św. Roch w obrazie z XVIII w.


 
Dlaczego Gietrzwałd? – jest to jedyne miejsce w Polsce, które posiada dekret władzy kościelnej zatwierdzający autentyczność objawień Matki Bożej. I co ważne: Matka Boża objawiając się w czasach, gdy Polski nie było na mapie świata, mówiła po polsku. Objawienia trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Głównymi wizjonerkami były pochodzące z niezamożnych rodzin: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Pierwsze spotkanie z Matką Bożą miała Justyna, wracająca z mamą po egzaminie przed przystąpieniem do I Komunii Świętej. Następnego dnia, w czasie odmawiania różańca, "Jasną Panią" w postaci siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów nad klonem przed kościołem, zobaczyła też Barbara. Podczas 160 objawień, Matka Boża m.in. powiedziała: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!". Wydarzenia te zaowocowały odrodzeniem polskości, życia religijnego i poczucia jedności, nie tylko w zaborze pruskim, ale także w austriackim i rosyjskim. W miejscu objawień, 16 września 1877 roku, została pobudowana kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny. Ze źródełka pobłogosławionego przez Matkę Bożą wieczorem 8 września 1877 r. do dziś pielgrzymi czerpią wodę. Miejsce zostało uwiecznione figurą Niepokalanej Maryi.
Po dojechaniu na miejsce, udaliśmy się do Bazyliki, aby pokłonić się przed słynącym łaskami cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, ukoronowanym papieskimi koronami 10 września 1967 roku przez Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecności ks. kardynała Karola Wojtyły. Po krótkiej modlitwie, przy kaplicach postawionych na błoniach gietrzwałdzkich, poświęconych 27 czerwca 2007 roku, odprawiliśmy Drogę Krzyżową i wróciliśmy do Bazyliki na modlitwę różańcową i Mszę św. Chwila przerwy i Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim oraz zasłonięciem obrazu.
Następny dzień modlitwy różańcowe i udział w dwóch Mszach św. z przerwą na posiłek i spotkanie z przewodnikiem. W porannej Mszy św. pamiętaliśmy o naszych kapłanach i alumnach, dziękując Panu Bogu za łaskę powołania.

Renata Przewoźnik