PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W GIETRZWAŁDZIE

W dniach 9 – 10 września jest organizowana pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie. Zapisy do 15 sierpnia w zakrystii.

 

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce". Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta." Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec !"
Pierwsza wzmianka o .prawdziwym klejnocie, jakim jest cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzi z 1583 roku, o którym wspomina biskup Marcin Kromer w swoim "Opisie Biskupstwa Warmińskiego". Poczynając od XVII wieku zanotowano liczne przypadki uzdrowień chorych modlących się o wstawiennictwo Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Za pozwoleniem papieża Pawła VI, koronacji obrazu dokonał 10 września 1967 roku Ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, przy współudziale Ks. Karola Kardynała Wojtyły, metropolity krakowskiego i Ks. Biskupa Józefa Drzazgi, biskupa warmińskiego.
W pierwszym dniu planowane jest m.in. zatrzymanie się w Pułtusku, aby nawiedzić Bazylikę kolegiacką Zwiastowania NMP w Pułtusku, ufundowaną przez biskupa płockiego w XV w. W 2018 r. bazylika pułtuska została wpisana na listę pomników historii w ramach akcji "100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości".