ROCZNICA ŚWIECEŃ KAPŁAŃSKICH W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, po procesji z Najświętszym Sakramentem, która przeszła ulicami miasta Sokołowa Podlaskiego, w parafii konkatedralnej  miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Mszę św. dziękczynną za łaskę powołania i 12-letnią posługę kapłańską o godz. 18-stej sprawowało w koncelebrze 10 kapłanów, którzy 12 czerwca 2010 r. w parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni otrzymali święcenia kapłańskie.
Wyświęconych wówczas zostało 12 księży. To druga, co do wielkości, ilość wyświęconych, po 2004 r.. kapłanów. Mszy św. przewodniczył  ks. Sylwester Falkowski wikariusz parafii konkatedralnej Niepokalanego Serca NMP. Koncelebransi to:  ks. Karol Biegluk pracujący duszpastersko w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, ks. Paweł Hryniewiecki  wikariusz parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni, ks. Piotr Pędzich wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Sadownem, ks. Łukasz Skarżyński wikariusz parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie, ks. Łukasz Suszko wikariusz parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, ks. Marcin Szymanik sekretarz ks. biskupa P. Sawczuka, ks. Wojciech Wysocki wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Węgrowie oraz ks. Daniel Jankowski i ks. Grzegorz Ziembowski wikariusze parafii konkatedralnej. W homilii ks. prałat  Andrzeja Krupa, proboszcz tejże parafii podkreślił, że „…każdy ma swoją szczególną historię, która należy tylko do niego, ale sądzę – patrząc na moje własne doświadczenie – że wspólne są nam dwie rzeczy: po pierwsze, wdzięczność i radość”. Dalej m.in. mówił: „że w zasadzie nie ma piękniejszego powołania, niż być z ludźmi w najistotniejszych sprawach ich życia, … że nie musimy żyć  „obok” życia, lecz dawać to, co najistotniejsze, służyć temu, co najistotniejsze, że naprawdę możemy być dla ludzi, jak mówi List do Hebrajczyków (Hbr 5,1) w sprawach odnoszących się do Boga, … a słowa „Jeden sieje, a drugi zbiera” (J 4,37), przynoszą wielki wewnętrzny spokój, ponieważ nie musimy mierzyć, na ile ziarno już urosło, bo wiemy, że wszystko jest w Jego rękach.”
Na zakończenie Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie została  odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na obrazku Mszy św. prymicyjnej ks. Sylwestra Falkowskiego jest cytat „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał”  (J 3,30). Dokładajmy więc starań, by Bóg „wzrastał” i w naszym życiu.

                                                                                                                                                   Renata Przewoźnik