WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Tegoroczne "WYPOMINKI" za zmarłych można już składać w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej.
Karty wypominkowe dostępne są w kościele (w zakrystii przed i po Mszy Świętej), w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania 9.00 - 11.00 oraz 16.00 - 17.00)


Wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny 

Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny oraz oktawa uroczystości, to czas szczególnej pamięci o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty. Jednak najważniejszą formą pamięci jest modlitwa! Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za dobro, które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy! Najcenniejszą modlitwą za zmarłych jest Msza Święta. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina: "Ofiara eucharystyczna jest też składana za wiernych zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i pokoju".