Ks. biskup Piotr Sawczuk w sokołowskiej konkatedrze

25 Grudzień 2019
Chrystus po to przyszedł na ziemię, abyśmy mieli dostęp do łaski, abyśmy szli drogą prawdy i byśmy doskonalili się w miłości - to słowa ks. biskupa Piotra Sawczuka Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej zawarte w życzeniach skierowanych do wiernych uczestniczacych w Mszy św. 25 grudnia 2019 r. w sokołowskiej konkatedrze.
Kończąc swoje życzenia ks. biskup dodał: - Życzę Wam w życiu codziennym wielu łask, żebyście byli otwarci na Boże światlo i Bożą pomoc, a jeśli w takiej postawie będziecie trwali, to nie mamy się czego bać.