Żywy Różaniec

Intencje modlitewne dla członków
Żywego i Nieustającego Różańca
Diecezji Drohiczyńskiej

 
Kwiecień 2024
 • Za naszą Ojczyznę i jedność w społeczeństwie.
 • O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • O Miłosierdzie Boże i łaskę nawrócenia dla prześladowców Kościoła Świętego.
 
Maj 2024
 • W intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
 • O powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej diecezji.
 • O zakończenie działań zbrojnych między narodami.
 
Czerwiec 2023
 • O wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zło.
 • O dary Ducha Świętego dla nowo wyświęconych kapłanów.
 • O miłość i wierność dla małżonków
 
Lipiec 2024
 • O siły duchowe i fizyczne dla prześladowanych za wiarę.                                                    
 • O większą odpowiedzialność katolików świeckich za Kościół.
 • Aby dzieci poczęte, w zdrowiu i bez przeszkód mogły przyjść na świat.
 
Sierpień 2024
 • O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.
 • O siły dla pracujących w rolnictwie i ogrodnictwie.
 • O dar prawdziwej wolności dla osób uzależnionych.

Wrzesień 2024
 • O błogosławieństwo Boże dla rozpoczynających nowy rok szkolny i pomnożenie wiary w sercach naszej młodzieży.
 • O wytrwanie w powołaniu przez kapłanów i osoby konsekrowane