Znak Boga na czarnym lądzie.

Akcja Katolicka jak nazwa wskazuje namawia na działanie, niesienie rzeczywistego znaku Boga. Dlatego też na jednym z majowych spotkań parafialnego oddziału członkowie zapoznali się z sylwetką człowieka o wielkim sercu do Boga i do ludzi. Tym człowiekiem jest Ks. Marek Siekierko, który ponad 20 lat pracuje w Afryce.
Obecnie na południu Kamerunu w parafii NSIMI jest proboszczem na misji, którą sam utworzył. Ks. Marek tworząc  misję wybudował tez duży kościół dla swoich parafian wraz z wieżą, salkę do nauki katechezy dla dzieci z wioski oraz kuchnię, gdyż często organizuje w swojej parafii dni młodzieży i spotkania dla katechetów – jest bardzo aktywny w swojej działalności misyjnej. W tym roku wybudował i poświęcił Grotę Matki Boskiej, gdyż szczególnie do kultu Maryjnego zapłonęły czarne serca. Członkowie Akcji Katolickiej przy parafii konkatedralnej włączyli się aktywnie w pomoc organizując zbiórkę na wyposażenie  zbudowanej przez ks. Marka kaplicy. Zakupiono kościelne dzwonki i gong. 

POMOC AFRYKAŃSKIM DZIECIOM
Dżungla, w której przyszło żyć parafianom ks. Marka jest bardzo biednym regionem. Ludzie zajmują się uprawą na tak trudnym terenie jedynie manioku, orzeszków ziemnych i bananów. Dochód ze sprzedaży nie wystarcza im na podstawowe potrzeby takie jak opieka medyczna czy jedzenie, a co dopiero mówić o wyższych potrzebach takich jak wykształcenie. Ks. Marek wspiera ich w miarę swoich możliwości, przekazując środki na niezbędne środki medyczne.  Prowadzi on też zbiórkę :  Pomoc Afrykańskim Dzieciom, która zajmuje się gromadzeniem każdej ofiary złożonej przez ludzi dobrej woli na edukację dzieci i młodzieży z terenu parafii – kilkanaście wiosek. Jak wiadomo, zarówno na afrykańskim lądzie, jak i w Polsce edukacja zawsze stanowi przepustkę do lepszego życia. Państwa pomoc otrzymają konkretne dzieci, które prześlą Państwu swoje zdjęcie dziękując za pomoc  i zapewniając o Modlitwie.
 
         „Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”  Mt 25,40
 
OFIARY MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO :
PKO Bank Polski
Kod BIC (SWIFT) : BPKOPLPW
18 1020 1332 0000 1502 0385 0138
Pomoc Afrykańskim Dzieciom
Marek Siekierko – misja Cameroun