Wielkie są dzieła Twej potęgi Panie

Warsztaty muzyczne scholi z Sokołowa i Skrzeszewa.

Po raz kolejny dziewczęta należące do scholii Sursum Corda z parafii konkatedralnej oraz scholi Cuncti Simus Concanentes ze Skrzeszewa wyjechały na warsztaty muzyczne. Zawsze jest to czas pracy ku lepszej posłudze w parafii, która w przypadku obu zespołów, koncentruje się wokół niedzielnej Eucharystii.

W tym roku, po raz pierwszy, odbyły się one w Drohiczynie. Przez 3 dni, od 3 - 5 lutego 2012 r. dziewczęta miały okazję nie tylko doskonalić swoje umiejętności wokalne oraz emisję głosu, ale również - a może przede wszystkim - przebywać razem.

Zajęcia wokalne odbywały się w Podlaskim Centrum Dialogu. Poprowadzili je - ks. Krzysztof Malinowski oraz pan Jakub Plas. Pracowali oni nad emisją głosu, dykcją oraz śpiewem wielogłosowym - każdy na swój niepowtarzalny sposób. Dziewczęta mogły wysłuchać również uwag dotyczących uwielbienia podczas Mszy świętej, wykonywania psalmu oraz angażowania ludzi do śpiewu podczas Eucharystii. Czas ćwiczeń nie był łatwy - ale był na pewno bardzo owocny, co pozwoli na lepsze i bardziej świadome posługiwanie w parafiach.
Poza ćwiczeniami wokalnymi dziewczęta uczestniczyły także w Mszach świętych w drohiczyńskich kościołach, tańczyły tańce integracyjne, dzieliły się swoimi doświadczeniami. Ważnym wydarzeniem była również wizyta u ks. Krzysztofa Mielnickiego i zapoznanie z jego gustami muzycznymi.