Aktualności parafialne

Święty Rochu, wielki miłością Boga i bliźniego nasz Patronie, wyjednaj nam, prosimy, taką miłość braci naszych, jaką było przepełnione serce Twoje, abyśmy tworząc tutaj na ziemi jedną, kochającą się w Chrystusie rodzinę, zasłużyli kiedyś z Tobą razem chwalić Pana nad Pany w ojczyźnie  niebieskiej. Amen
 

W sobotni poranek 2 sierpnia, na szlak XXIV Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę wyruszyła Grupa Konkatedralna z Sokołowa Podlaskiego. W przeddzień dotarli tu już pielgrzymi Grupy Zielonej z Bielska Podlaskiego z i Fioletowej z Drohiczyna. Wymarsz poprzedziła uroczysta Msza św. o godz. 6.30 pod przewodnictwem biskupa seniora Antoniego Dydycza.

W niedzielę 8 czerwca 2014 r. w Sokołowie Podlaskim odbędzie się już po raz trzeci Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpocznie się o godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego w konkatedrze i wyruszy w kierunku Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim. Marsz poprowadzi ks. Piotr Arbaszewski Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej. 

Z wielką radością w sercach i śpiewem na ustach mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego  wyrazili wdzięczność za kanonizację Jana Pawła II. W niedzielę 27 kwietnia 2014 r. o  godz. 19.00 w Kościele Konkatedralnym p.w. Niepokalanego Serca NMP odbyła się Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji, a po niej o godz. 20.00 koncert pod hasłem - Sokołów Podlaski Ojcu Świętemu.
 

W niedzielę 27 października br. w sokołowskiej konkatedrze odbędzie się Inauguracja Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 16.00 pod przewodnictwem Ks. Bp Antoniego Pacyfika Dydycza. Wykład inauguracyjny pt. Dojrzałość osobowości drogą do szczęścia małżeńskiego - wygłosi Prof. Małgorzata Mierzwa-Hudzik, psycholog i terapeuta z Lublina.
Śladami ks. gen. Stanisława Brzóski podążyli uczestnicy Zlotu Harcerskiego Hufca ZHP im. J. Korczaka w Sokołowie Podl., który odbył się w dn. 27-29 września 2013 r. Historia życia i upamiętnienie bohatera naszego regionu, kapłana i generała, ostatniego walczącego powstańca było jednym z tematów Programu Wychowawczego Hufca Śladami historii i tradycji. 
 

Wiem, komu uwierzyłem (2 Tm 1,12) - to hasło Roku Wiary.  Wokół wiary jednak  rodzą się pytania: czy Bóg istnieje i skąd wiemy, że istnieje? Ojciec Święty Benedykt XVI wzywa, by szukać odpowiedzi. Z pomocą przychodzi  program duszpasterski na ten rok, przewidując każdego miesiąca liturgiczne celebracje prowadzące do refleksji nad aktem wiary.

Rok Wiary zainaugurowany 11 października 2012 r.. przez Ojca św. Benedykta XVI stawia przed nami wiele zadań.  Zwłaszcza w tym Roku - jak pisze papież - każdy wierzący powinien odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się na samym aktem wiary (Benedykt XVI, List - Porta Fidei).

Strony