Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nazywany jest "sakramenten na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej", więc nie oznacza, że przyjmujący go jest już dojrzałym katolikiem a jedynie ma być istotną pomocą do owocnego dojrzewania w wierze. Bierzmowanie powinno być udzielane w pobliżu osiągnięcia wieku rozeznania oceniającego (rozróżniania dobra od zła) a więc ok. 7 roku życia. Niestety w Polsce udziela się go później.
Bierzmowanie zarezerwowane jest biskupom lub delegatom biskupim. Używa się do tego celu oleju krzyżma świętego. Świadkiem bierzmowania powinien być jeden z rodziców chrzestnych (nie może nim być niekatolik). Gdyby nie było możliwe aby świadkiem bierzmowania był rodzic chrzestny można poprosić innego godnego katolika. Świadkiem bierzmowania, podobnie jak rodzicem chrzestnym, nie może być rodzic biologiczny.