Chrzest

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Należy go udzielać dzieciom jak najszybciej po urodzeniu. Kandydaci do chrztu, którzy ukończyli już 7 lat życia przechodzą okres przygotowania. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty. Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu). W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia.

Warunki udzielania chrztu:
  1. Miejsce zamieszkania. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).
  2. Metryka urodzenia. Przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC.
  3. Zgoda rodziców. Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest i zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego.
  4. Rodzice chrzestni. Dziecko powinno mieć jednego (ojca chrzestnego lub matkę chrzestną) lub parę rodziców chrzestnych (ojca i matkę chrzestnych), czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być rodzice biologiczni.
 
Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  1. mieć ukończone 16 lat
  2. być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię (katolik nie może być tzw. "świadkiem chrztu" - może jedynie być rodzicem chrzestnym)
  3. prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym)
  4. przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję "świadka chrztu" obok chrzestnego katolika - wyjątkiem są chrześcijanie wyznania prawosławnego, którzy obok katolickiego rodzica chrzestnego mogą być rodzicami chrzestnymi)
 
  • Sakrament chrztu św. w Parafii Konkatedralnej udzielany jest z zasady w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30. Inne terminy uzgadnia się indywidualnie w kancelarii parafialnej.
 
  • Przygotowanie do sakramentu chrztu św. dla rodziców i chrzestnych odbywa się w I lub III niedzielę miesiąca o godz. 12.00 (sala przy kancelarii)