Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta jest sakramentem, którego udziela się dzieciom  po osiągnięciu przez nie wieku rozeznania oceniającego (rozróżniania dobra od zła), czyli po skończeniu 7 roku życia. Jest to istotne, ponieważ przed przyjęciem po raz pierwszy w życiu Komunii Świętej dzieci przystępują do pierwszej spowiedzi świętej. Spowiedź jest możliwa tylko u osób, które potrafią ocenić co jest dobre a co złe w ich myślach, mowie, uczynkach i dbaniu o rzeczy święte.