Dzierżawa grobu

Wpłatę za dzierżawę grobu należy uiścić podając:
  • imona i nazwiska osób zmarłych 
  • daty śmierci
  • informacja, na którym cmentarzu znajduje się grób
  • dane opiekuna grobu z nr tel.

BANK PEKAO SA I O w SOKOŁOWIE PODLASKIM
30 1240 2715 1111 0000 3275 9901
KONKATEDRALNA PARAFIA RZYM-KAT pw. NMP 

Po dokonaniu wpłaty prosimy o kontakt pod nr tel. 696 057 564 w celu wpisania do programu komputerowego