Dzierżawa grobu

CMENTARZ
Sprawy związane z cmentarzem parafialnym (ul. Chopina, ul. Bartoszowa) tj. zakup miejsca, przedłużenie dzierżawy grobu, wykopanie grobu, pochówek należy załatwiać bezpośrednio u Pana grabarza. 
Kontakt: 696 057 564 lub 602 356 531

Wpłatę za dzierżawę grobu należy uiścić podając:
  • imiona i nazwiska osób zmarłych,
  • daty śmierci,
  • informacja, na którym cmentarzu znajduje się grób,
  • dane opiekuna grobu z nr tel.,

BANK PEKAO SA I O w SOKOŁOWIE PODLASKIM
30 1240 2715 1111 0000 3275 9901
KONKATEDRALNA PARAFIA RZYM-KAT pw. NMP