JERYCHO RÓŻAŃCOWE

DEKANALNE JERYCHO RÓŻAŃCOWE
PORZĄDEK PROWADZENIA ROZWAŻAŃ I MODLITW.


 
Niedziela 2 X 2022                                                                     
20.00  Msza św.
21.00  Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz
            Różaniec – część chwalebna                                 
22.00 – 6.30    Czuwanie nocne
 
Poniedziałek 3 X 2022                                                       
  6.30  Msza św.
  7.00   Msza św.
  7.30   Msza św.                                                     
  8.00  Różaniec - część radosna                                      
  9.00   Różaniec - część światła                                        
10.00   Różaniec - część bolesna                           
11.00   Różaniec – część chwalebna
12.00   Różaniec - część radosna                                      
13.00   Różaniec - część światła
14.00   Różaniec – część bolesna                                      
15.00   Godzina Miłosierdzia                                    
16.00   Różaniec dzieci – część chwalebna                                                          
17.00   Różaniec - część radosna                                       
18.00   Msza św. z kazaniem                                                         
Różaniec – część światła    
20.00   Różaniec - część bolesna                                                   
21.00   Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz
            Różaniec - część chwalebna                                                          
22.00 – 6.30    Czuwanie nocne
 
Wtorek 4 X 2022                                                                 
  6.30  Msza św.
  7.00   Msza św.
  7.30  Msza św.                                                      
  8.00  Różaniec - część radosna               
  9.00   Różaniec - część światła                                                    
10.00   Różaniec - część bolesna                           
11.00   Różaniec – część chwalebna
12.00   Różaniec - część radosna                                                  
13.00   Różaniec - część światła
14.00   Różaniec – część bolesna                          
15.00   Godzina Miłosierdzia                                    
16.00   Różaniec dzieci – część chwalebna                                              
17.00   Różaniec - część radosna                           
18.00   Msza św. z kazaniem                                             
Różaniec – część światła                
20.00   Różaniec – część bolesna
21.00   Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz                   
            Różaniec - część chwalebna                                                                                 
22.00 – 6.30    Czuwanie nocne
 
Środa 5 X 2022                                                                   
  6.30  Msza św.
  7.00   Msza św.
  7.30   Msza św.
  8.00  Różaniec - część radosna                                      
  9.00  Różaniec - część światła                                        
10.00   Różaniec - część bolesna                                                                                      
11.00  Msza św.
12.00   Różaniec – część chwalebna
13.00   Różaniec - część radosna                                      
14.00   Różaniec - część światła                                        
15.00   Godzina Miłosierdzia                                                
16.00   Różaniec dzieci – część bolesna                                                   
17.00   Różaniec - część chwalebna                                              
18.00   Msza św. z kazaniem                                             
Różaniec – część radosna  
20.00   Różaniec - część światła
21.00   Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz                              
            Różaniec – część bolesna                                                                         
22.00 – 6.30    Czuwanie nocne
 
Czwartek 6 X 2022                                                             
   6.30  Msza św.
   7.00  Msza św.
   7.30  Msza św.
   8.00  Różaniec - część radosna                                                  
   9.00  Różaniec - część światła                                                    
 10.00  Różaniec - część bolesna                                                                          
11.00   Msza św.
12.00   Różaniec - część chwalebna                                                          
13.00   Różaniec - część radosna
14.00   Różaniec – część światła                                        
15.00   Godzina Miłosierdzia                                                
16.00   Różaniec dzieci – część bolesna                                       
17.00   Różaniec - część chwalebna                                              
18.00   Msza św. z kazaniem                                                         
Różaniec – część radosna                          
20.00   Różaniec - część światła                                                    
21.00   Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz
            Różaniec - część bolesna                                                                                      
22.00 – 6.30    Czuwanie nocne
 
Piątek 7 X 2022                                                                   
  6.30  Msza św.
  7.00   Msza św.
  7.30  Msza św.                                                      
  8.00  Różaniec - część radosna                           
  9.00   Różaniec - część światła                                        
10.00   Różaniec - część bolesna                                       
11.00   Różaniec – część chwalebna
12.00   Różaniec - część radosna                                                  
13.00   Różaniec - część światła                                        
14.00   Różaniec – część bolesna                                                  
15.00   Godzina Miłosierdzia
15.30   Msza św.                                                     
16.00   Różaniec dzieci – część chwalebna                                              
17.00   Różaniec – część radosna                          
18.00   Msza św. z kazaniem                                  
Różaniec – część światła                
20.00   Różaniec - część bolesna                                       
21.00   Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz
            Różaniec - część chwalebna                                                                     
22.00 – 6.30    Czuwanie nocne
 
Sobota 8 X 2022                                                                    
  6.30  Msza św.
  7.00   Msza św.
  7.30   Msza św.
  8.00   Różaniec – część radosna 
  9.00   Różaniec - część światła                                        
10.00   Różaniec - część bolesna                                       
11.00   Różaniec – część chwalebna
12.00   Różaniec - część radosna                                                  
13.00   Różaniec - część światła                                        
14.00   Różaniec – część bolesna                                                  
15.00   Godzina Miłosierdzia                                                
16.00   Różaniec – część chwalebna                                 
17.00   Różaniec – część radosna                          
18.00   Msza św. z kazaniem                                  
Różaniec – część światła
20.00   Różaniec - część bolesna                                       
21.00   Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz
            Różaniec - część chwalebna                                                                     
22.00 – 6.30    Czuwanie nocne
 
                       
Niedziela 9 X 2022                                                  
6.30     Msza św.
            Różaniec – część radosna
8.00     Msza św.
            Różaniec – część światła
9.30     Msza św.
            Różaniec – część bolesna
11.00   Msza św.
            Różaniec – część chwalebna
12.30   Msza św.
14.00 – Różaniec – część radosna
15.00 – Godzina Miłosierdzia
16.00 – Msza św.
             Różaniec – część światła
18.00  Różaniec - część bolesna                                       
19.00   Różaniec - część chwalebna
            Zakończenie Jerycha Różańcowego i błogosławieństwo                                          
            Najświętszym Sakramentem.
 
Program na poszczególne dni, z podaniem wspólnot/osób odpowiedzialnych za adorację, będzie  aktualizowany  i zamieszczany na stronie konkatedra.pl
Środa 5 X 2022                                                        

  6.30  Msza św.
  7.00  Msza św.
  7.30  Msza św.
  8.00  Różaniec - część radosna          - KR św. Rocha                   
  9.00  Różaniec - część światła – parafia św. A. Boboli w Czekanów   10.00     Różaniec - część bolesna – parafia   j.w.                        
11.00  Msza św.
12.00  Różaniec – część chwalebna  - parafia św. Wawrzyńca w Kożuchówku
13.00  Różaniec - część radosna   - parafia  j.w.          
14.00  Różaniec - część światła   - KR MB Pocieszenie z  Wojewódek  Dolnych
15.00  Godzina Miłosierdzia  - KR z Wojewódek Dolnych,       
16.00  Różaniec dzieci – część bolesna                                            
17.00  Różaniec - część chwalebna – KR MB Gietrzwałdzkiej                  
18.00  Msza św. z kazaniem                                 
  Różaniec – część radosna         - Legion Maryi
20.00  Różaniec - część światła – parafia Świętej Trójcy w Wyrozębach
21.00         Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz        proboszcz z parafii  w Wyrozębach                                                                            
          Różaniec – część bolesna - parafia j.w.                                   
22.00 – 6.30  Czuwanie nocne
         22.00 – 24.00 – Osińscy i Maseko
           0.00 -    2.00 – KR MB Ostrożańskiej
           2.00 -    6.30 -  KR Św. Rodziny
 

Piątek 7 X 2022                                                        
  6.30 Msza św.
  7.00         Msza św.
  7.30 Msza św.                                     
  8.00 Różaniec - część radosna – KR św. Rity               
  9.00         Różaniec - część światła   -  KR  j.w.                      
10.00         Różaniec - część bolesna  -  KR                   
11.00 Różaniec – część chwalebna  - KR
12.00         Różaniec - część radosna  - KR MB Nieustającej Pomocy
13.00         Różaniec - część światła    - KR   j.w.  
14.00         Różaniec – część bolesna - KR Niepokalanego Poczęcia NMP 15.00   Godzina Miłosierdzia  KR -  KR    j.w.
15.30         Msza św.                            
16.00         Różaniec dzieci – część chwalebna                                
17.00         Różaniec – część radosna – KR św. Rodziny                 
18.00         Msza św. z kazaniem                          
Różaniec – część światła – KR św. Józefa (męskie)      
20.00         Różaniec - część bolesna  - SS Salezjanki                     
21.00         Apel Jasnogórski – prowadzi ksiądz wikariusz z Konkatedry
         Różaniec - część chwalebna – SS Salezjanki                                    
22.00 – 6.30 Czuwanie nocne – Domowy Kościół z Konkatedry