Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące prze ustalonym wcześniej terminem ślubu, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa.

Narzeczeni powinni przedłożyć następujące dokumenty:
- świadectwo chrztu (dotyczy tych, którzy zostali ochrzczeni poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 6 miesięcy),
świadectwo bierzmowania (o ile nie otrzyma się adnotacji na świadectwie chrztu),