Caritas

Parafialny Zespół Caritas powstał 13 listopada 1997 r. Pomysłodawcą i założycielem był ks. Roman Kowerdziej, ówczesny wikariusz parafii konkatedralnej,  który przez 2 lata był również jego opiekunem. W 1999 r. Caritas konkatedralne przyjęło za swego patrona bł. o. Honorata Koźmińskiego. Z tej okazji przez członków zespołu została ufundowana chorągiew z wizerunkiem patrona, którą podczas swojej pielgrzymki w Drohiczynie dnia 10 czerwca 1999 r. poświęcił Jan Paweł II.

Matka Teresa z Kalkuty wypowiedziała kiedyś takie słowa: „Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”
 
Być dobrym jak chleb ... mawiał św. brat Albert Chmielowski. Posłuchali tych słow, ci którzy podzielili się w tym roku darami na Święta Bożego Narodzenia z potrzebującymi.
Po raz kolejny Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje akcję „OD SERCA.  Do wszystkich parafii trafiają specjalne ekologiczne torby charytatywne. W konkatedrze można je znaleźć przy stopniach prezbiterium.
W dniach 28 - 29 marca br. Caritas Polska na terenie całego kraju przeprowadziła akcję Wielkanocna Zbiórka Żywności pod hasłem - TAK, POMAGAM!. Na terenie Sokołowa Podlaskiego, tak jak w całej Diecezji Drohiczyńskiej, włączyły się Szkolne Koła Caritas, które działają przy placówkach oświatowych: Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego, I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie, Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego.