Bierzmowanie


Najbliższy termin bierzmowania planujemy w naszej parafii:
9 czerwca 2022 r. (czwartek) - godz. 18.30

 
Sakrament bierzmowania jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nazywany jest "sakramenten na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej", więc nie oznacza, że przyjmujący go jest już dojrzałym katolikiem a jedynie ma być istotną pomocą do owocnego dojrzewania w wierze. Bierzmowanie powinno być udzielane w pobliżu osiągnięcia wieku rozeznania oceniającego (rozróżniania dobra od zła) a więc ok. 7 roku życia. Niestety w Polsce udziela się go później.