Koronka na ulicach miast

28 września 2021 r. , w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, w akcję „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”,  po raz kolejny włączyli się parafianie z Konkatedry w Sokołowie Podlaskim.
Zwykle o godz. 15-tej,  gromadzono się na Skwerze Księdza  Stanisława Pielasy,  przy pomniku św. Rocha, patrona miasta Sokołów Podlaski. Jednak , począwszy od ub. roku, konkatedralni  parafianie znacznie zwiększyli ilość miejsc modlitwy. Oprócz stałego miejsca, zbierają się przy Krzyżach na obrzeżach miasta i również w wioskach.  Ta piękna inicjatywa ma swoją wymowę. Ludzie stają na ulicach z koronką w ręku i słowami modlitwy na ustach, zapraszając Jezusa Miłosiernego, nie tylko do życia prywatnego, ale i życia publicznego, do chaosu czy ulicznego zgiełku.  To była wielka okazja do podzielenia się orędziem  o Bożym Miłosierdziu z przechodzącymi  wracającymi  z pracy czy ze szkoły.  Każdy z uczestniczących miał zapewne własną intencję, ale przede wszystkim  prosiliśmy Boga o pokój w  naszej Ojczyźnie i na świecie, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o nawrócenie wrogów Boga i Kościoła. Modliliśmy się za duchowieństwo, by z odwagą głosili Słowo Boże i za nasze rodziny, by trwały na straży wiary i przekazywali ją kolejnym pokoleniom. To była niepowtarzalna okazja, by łącząc się duchowo z Konającym Jezusem, z miłością, głośno i wyraźnie zawołać: „Jezu, ufam Tobie”.