SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament Bierzmowania jest niepowtarzalnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego. Obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad.
09 czerwca Ks. bp. Piotr Sawczuk w naszej Parafii, w naszym kościele udzielił młodzieży i kilku dorosłym Sakramentu Bierzmowania, który jest sakramentem potwierdzającym wiarę w Jezusa Chrystusa i darem Ducha Św. Jak będzie ta wiara na co dzień wyglądać zależy przede wszystkim od samych bierzmowanych, którym gratulujemy i życzymy licznych owoców Ducha Świętego i Wiary.