15 lecie Koła Caritas w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim

Matka Teresa z Kalkuty wypowiedziała kiedyś takie słowa: „Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”
Dnia 8 lutego 2018 roku o godz. 13:00 odbyła się uroczystość  okazji 15 rocznicy powstania Szkolnego Koła Caritas pod patronatem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy Szkole Podtsawowej Nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim.
    Przybyli zaproszeni goście: ksiądz prof. Tadeusz Syczewski, rektor WSD w Drohiczynie, ksiądz Łukasz Gołębiewski, Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Grzegorz Wierzbicki, wikariusz parafii konkatedralnej oraz opiekun SKC, Dyrektor Powiatowego Szpitala w Sokołowie Podl. Zbigniew Deja, Pani Ewa Pancewicz, ordynator oddz. dziecięcego, Pani Joanna Wilgodzka, pielęgniarka oddziałowa, Pan Łukasz Wasiluk, kierownik Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podl., Pani Urszula Lusińska, kierownik WTZ w Domu Miłosierdzia wraz z podopiecznymi  i ich opiekunami, reprezentacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, opiekunowie oraz wolontariusze Szkolnych Kół Caritas LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 4 im. Ks. Stanisława Brzóski. Nieobecny na uroczystości Senator RP Waldemar Kraska napisał pełen ciepłych słów uznania i zachęty do dalszej pracy list gratulacyjny.
    Kilka informacji statystycznych: przez 15 lat pracy Szkolnego Koła Caritas przewinęło się ponad 440 wolontariuszy, obecnie jest ich wyjątkowo dużo, bo ponad 70 osób. Do opieki potrzebnych jest coraz więcej  nauczycieli, a obecnie są nimi: panie Jolanta Celińska, Elżbieta Filipczuk, Maria Skorupka, Maryla Wielogórska – Zubowicz, Olga Rusinek, pan Łukasz Wróblewski.
   Do działań SKC przez ostatnie lata należy zaliczyć współpracę z Domem Dziecka w Julinie koła Łochowa, Domem Dziecka „Pod Kasztanami” w Siedlcach, najczęściej z prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Kolejny stały punkt to wizyty w Szpitalu na oddziale dziecięcym z okazji Mikołajek. Przygotowane wcześniej prezenty są rozdawane małym pacjentom. Tam Św. Mikołaj jest wyjątkowo oczekiwany, to takie wspaniałe zobaczyć uśmiech na twarzy dzieci, które cierpią z powodu choroby. Następny ważny punkt, który od 2011 roku wszedł do programu to: zbiórka żywności „Tak pomagam” organizowana przez Caritas Polska. W sumie do tej pory SKC zebrało ok. 5 ton żywności.
Ważny rozdział to integracja z osobami niepełnosprawnymi. Chcąc je wesprzeć, wolontariusze wzięli aktywny udział w akcji „Tacy sami” i pod eskortą policji dawali kierowcom niehonorowe mandaty za parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych. Uczniowie odwiedzają także kolegów z Zespołu szkół im. Jana Pawła II, gdzie wspólnie się bawią, prezentują scenki z okazji okolicznych świąt.To nie wszystkie działania, ale nie sposób je wyliczyć. Od początku powołania Szkolnych Kół Caritas w Diecezji Drohiczyńskiej wolontariusze biorą udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych.
   Ta praca nie miałaby sensu, gdyby nie osoby, które wspierają wolontariuszy, począwszy od kierownictwa duchowego ze strony księży, przychylności dyrektorów szkół i nauczycieli, poprzez wsparcie instytucji, sponsorów a na mediach kończąc. W tym miejscu należy wspomnieć Ś.P. Siostrę Barbarę Kanabrodzką, wieloletnią sekretarz Caritas, ks. Walentego Wojtkowskiego i ks. Krzysztofa Kisielewicza, dawnych Dyrektorów Caritas, Panią Marię Smorczewską, obecną sekretarz Caritas.
    Po prezentacji osiągnięć wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Tego dnia obchodzony był Tłusty Czwartek, więc pączków nie zabrakło, przygotowany został wspaniały tort. Przy muzyce i zabawach integracyjnych wolontariusze i goście bawili się wspaniale. Wszystkie zabawy i konkursy prowadziła Pani Magdalena Chomać, za co organizatorzy składają Jej serdeczne podziękowania.
   Ta uroczystość nie odbyłaby się z takim rozmachem, gdyby nie dofinansowanie w ramach konkursu „Miej serce”. Miał on na celu integrację społeczności lokalnej i promocję wolontariatu. SKC im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako jedno z pięciu kół wygrało kwotę 1000 zł., która została przeznaczona na przygotowanie jubileuszu. Dzięki takim pomysłom ks. dyr. Łukasz Gołębiewski skutecznie motywuje młodych do działania. Za wszelkie wsparcie dyrekcja, opiekunowie i wolontariusze serdecznie dziękują.
Po tej uroczystości należy dodać, że teraz nadszedł czas na kolejne lata owocnych działań.
Jolanta Celińska - opiekun Szkolnego Koła Caritas
(Fot. Sz.P. Nr 6)