Żywy Różaniec

„Tota pulchra es Maria” - cała piękna jesteś Maryjo, wołają od wieków chrześcijanie ku Matce Chrystusa. W świecie, w którym pochwala się brzydotę, nagość i wulgarny erotyzm, Maryja ukazuje się jako stały kanon piękna, niezależny od chwilowych mód, upodobań czy filozofii. Wobec niezliczonych aktów profanacji i ofensywy środowisk wrogich wobec religijności i próbujących kreować nowy świat z nową moralnością, opartą na afirmacji grzechu, modlitwa różańcowa jawi się jako światło dla ludzi wierzących i ratunek przed ideologizacją.

Październik 2020
1. O siły duchowe i fizyczne dla pracujących na Misjach.
2. O wytrwanie powołanych do kapłaństwa.
3. W intencjach członków Żywego Różańca.

Wyjazd autokarowy na VIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę

5 - 6 czerwca 2020. Informacja i zapisy w zakrystii
w maju 2020:
O dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
O dary Ducha Świętego dla przygotowujących się do święceń kapłańskich
O oddalenie wszelkich epidemii.

Strony