Aktualności parafialne

W minioną niedzielę, 15 stycznia odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe członków Caritas, Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej naszej parafii. Spotkanie rozpoczęto Mszą Św. o godz. 12 30 o Boże błogosławieństwo dla członków tych wspólnot oraz ich rodzin, sprawowaną przez ks. prałata Andrzeja Krupę a wybrani członkowie wspólnot włączyli się w jej obsługęliturgiczną.

 

Wielebni Kapłani,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,
Z ufną modlitwą udajemy się do Tronu Miłosiernego Boga, aby polecić duszę śp. papieża seniora Benedykta XVI, który zakończył swoją ziemską drogę. Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 5 stycznia o godz. 9.30 na placu św. Piotra w Rzymie. Z pewnością będziemy mieli możliwość obejrzenia tej uroczystości za pośrednictwem mediów i złączenia się duchowo z jej uczestnikami.

We czwartek o godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza Święta żałobna w intencji Papieża Benedykta XVI. Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
W dniach 27 – 29 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie organizowane są rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej ze szkół średnich i młodzieży pomaturalnej.

 
 
Msze św. w piątek i sobotę o godz.: 6.30, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 16.00, 18.00 i 19.30. Zakończenie rekolekcji w niedzielę.
Msza św. dla dzieci w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 11.00.

Prawda, że Maryja była człowiekiem wolnym od grzechu pierworodnego - napełniona „łaską” przez Boga (Łk 1, 28), od chwili swego poczęcia, jest wyznawana przez Kościół od wieków. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest obchodzona 8 grudnia.

 

W niedzielę 27 listopada rozpoczyna się Adwent. Jest to czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, ale zarazem okres, w którym wspominając przyjście, oczekujemy drugiego, jakie będzie miało miejsce u kresu dziejów ludzkości. Pierwsza niedziela Adwentu stanowi również początek kościelnego roku liturgicznego. Okres ten to czas oczekiwania i duchowego przygotowania się na świętowanie narodzenia Chrystusa.

Strony