Potrzebne informacje

- za przygotowanie kandydatów do przyjęcia Komunii Świętej oraz organizację odpowiedniej celebracji odpowiada proboszcz parafii lub wikariusz, któremu to przygotowanie zleci proboszcz, 
- dzieci przyjmują Pierwszą Komunię Świętą we własnej parafii, a nie w parafii na terenie której znajduje się szkoła, 
- odpowiednio wcześniej rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszają chęć przygotowania dziecka do przyjęcia Komunii Świętej, 
- przygotowanie odbywa się w III klasie szkoły podstawowej, 
- przygotowanie obejmuje uczestnictwo kandydatów zarówno w katechezie szkolnej, jak i udział w katechezie i spotkaniach formacyjnych w parafii, 
- przygotowanie dotyczy również rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia Komunii Świętej, 
- do Pierwszej Komunii Świętej potrzebna jest metryka chrztu św., jeśli kandydat ochrzczony był poza parafią, w której przygotowuje się do Komunii Świętej.