INTENCJE MODLITEWNE DLA CZŁONKÓW ŻYWEGO I NIEUSTAJĄCEGO RÓŻAŃCA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Październik 2022
1. O wspieranie modlitwą i dziełami miłosierdzia
pracujących na Misjach i za wschodnią granicą naszej Ojczyzny.
2. O potrzebne łaski dla obdarzonych powołaniem do życia kapłańskiego
i zakonnego.
3. O upragniony pokój w Ukrainie i w naszych sercach.

Listopad 2022
1. O poszanowanie naszej wiary i jedność wśród Polaków.
2. O miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia dla zmarłych biskupów, kapłanów oraz członków Żywego Różańca.
3. O pokój w Ukrainie i naszej Ojczyźnie.

Grudzień 2022
1. O miłość i zgodę w naszych rodzinach.
2. O opamiętanie i nawrócenie dopuszczających się bluźnierstw i profanacji.
3. O pokój w naszej Ojczyźnie i za wschodnią granicą.

Styczeń 2023
1. O triumf Niepokalanego Serca Maryi.
2. O błogosławieństwo Boże dla papieża Franciszka, biskupa Piotra
i kapłanów naszej diecezji.
3. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.

Luty 2023
1. O dar cierpliwego znoszenia cierpienia dla chorych i ich opiekunów.
2. O dobro społeczne i poszanowanie godności człowieka od poczęcia
do naturalnego końca.
3. O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie.

Marzec 2023
1. O gorliwość i wytrwanie w posłudze dla wszystkich
posłanych do głoszenia Słowa Bożego.
2. O szczere pragnienie i dążenie do świętości.
3. O zakończenie wojen i konfliktów.


Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych